Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Lønn

Lønnsarbeidet innbefatter ordinære lønnskjøringer inkludert alle pliktige rapporter. Vi bruker Duett som er godt tilpasset til både landbruksregnskap og forretningsregnskap. Når lønnskjøring er ferdig, lønnslipper, bankliste og A melding er sendt, er også lønningene bokført i regnskapsprogrammet.

Løpende lønnsarbeid faktureres for tiden med kr 1006,- pr time inkl.mva(805 eks mva)