Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Lønn

Lønnsarbeidet innbefatter ordinære lønnskjøringer inkludert alle pliktige rapporter. Vi bruker Huldt & Lillevik som er godt tilpasset til både landbruksregnskap og forretningsregnskap og som dessuten er vel integrert mot Duett. Når lønnskjøring er ferdig, lønnslipper, bankliste og A melding er sendt, er også lønningene bokført i regnskapsprogrammet.

Løpende lønnsarbeid faktureres for tiden med kr 955,- pr time inkl.mva(764 eks mva)