Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Likningsoppgjør

Felles for alle næringsdrivende uavhengig av organisasjonsform og størrelse, er at de må utarbeide og sende inn ett sett med likningspapirer.

Blant småbedriftene, er det i utgangspunktet samme "pakken" som alle må sende inn, og vi har derfor satt en fast pris på dette arbeidet.
Prisen er for tiden kr 4080,- inkl mva(kr 3264 eks.mva)