Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Årsregnskap med noter

Alle aksjeselskaper skal i tilllegg til å sende inn likningsdokumenter til skatteetaten også sende inn Regnskap med årsberetning og noter til Regnskapsregisteret.

På samme måte som for likningspapirene, er dette i stor grad samme arbeide å utføre for alle små bedrifter og vi har også her en fast pris for en ferdig "pakke"
Pr i dag er prisen kr 3601,- inkl mva (kr 2881 eks.mva)