Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.

Kilde: Regnskap Norge

Skatteetaten har i pressemelding 12.3.2024 klargjort at de ikke vil skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger for inntektsåret 2023 eller tidligere år. 

Dersom noen har oppgitt slik inntekt for tidligere år, vil de selv kunne endre disse opplysningene gjennom egenendring eller klage, evt. at det søkes om skattelempning. 

Finansministeren har varslet at regjeringen i statsbudsjettet for 2025 tar sikte på å legge fram egne regler for den nærmere beskatningen. Se Finansdepartementets pressemelding 8.3.2024

Se også Skatteetatens tidligere pressemelding 22.12.2023

Nyheter og aktuelt

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024.
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og…

Andre frister- og notiser

Betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift 15. mai

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift termin 2 er satt til 15. mai 2024.

Forskuddsskatt upersonlige foretak 15. april.

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt termin 2 for upersonlige foretak er satt til 15. april 2024.