Få et papirløst regnskap

Regnskapsføring

Regnskapsføring innbefatter all løpende registrering av bilag, avstemming, kontroll og rapportering.

Mer og mer av arbeidet automatiseres ved at regnskapsprogrammet er i «sky».
Man kan fra nærmest hvor som helst logge seg på for å produsere og sende fakturaer som er ferdig bokført når de er utskrevet og sendt pr brev, pr e post eller i EHF format. Med OCR avtale, vil alle innbetalingene bli bokført automatisk.

Man kan ved å be alle leverandører sende elektroniske fakturaer i EHF format, få disse direkte inn i regnskapsprogrammet, og om ønskelig kan disse plukkes ut og sendes på fil til betaling til nettbanken hvor man godkjenner disse.

Bruker man alle mulighetene som finnes i dag, vil man unngå at fakturaer forsvinner på veien fra leverandør til regnskapsfører. Man vil kunne ha et papirløst regnskapssystem, hvor alle bilag er tilgjengelig elektronisk, og man slipper lange kvelder med sortering og innsetting av regnskapsbilag i permer

Den løpende regnskapsføringene faktureres med kr 1089 pr time inkludert mva (kr 871,- eks mva).

Firefly bilde av en person med briller som sitter med en datamaskin og holder på med regnskap i et m