Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Utdrag fra gjeldende prisliste

Timepris for det løpende regnskapsarbeid: kr 902.- inkl mva

Utarbeidelse og innsending av likningspapirer kr 4080.- inkl mva

Utarbeidelse og innsending av årsregnskap med noter kr 3400.- inkl mva