Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Utdrag fra vår prisliste

  • Timepris for det løpende regnskapsarbeid:

    kr 955.- inkl mva

  • Utarbeidelse og innsending av likningspapirer

    kr 4322.- inkl mva

  • Utarbeidelse og innsending av årsregnskap med noter

    kr 3601.- inkl mva