Trenger du hjelp med lønn?

Lønn- og lønnskjøring

Lønnsarbeidet innbefatter ordinære lønnskjøringer inkludert alle pliktige rapporter. Vi bruker Duett som er godt tilpasset til både landbruksregnskap og forretningsregnskap. Når lønnskjøring er ferdig, lønnslipper, bankliste og A melding er sendt, er også lønningene bokført i regnskapsprogrammet.

Løpende lønnsarbeid faktureres for tiden med kr 1006,- pr time inkl.mva(805 eks mva)

piggy-bank-2889046_1280