Lange tradisjoner

Landbruksregnskap

Varna Regnskapskontor SA er et godt etablert firma, med lange tradisjoner  tilbake til 1947 i å gi råd, bokføre og levere likningspapirer innen landbruksvirksomhet. Selskapet ble opprinnelig startet som Bøndenes Regnskapslag for å oppfylle bøndenes behov for økonomisk oversikt, og etter hvert oppfylle pliktene til å rapportere til offentlige myndigheter. Vi er et samvirkeforetak hvor alle kunder eier en andel á kr 500 og betaler en årlig medlemsavgift.

pexels-rafa-de-3013440