Landbruksregnskap: En essensiell del av din virksomhet.

Landbruksregnskap: En essensiell del av din virksomhet.

Landbruksregnskap er en kritisk del av enhver jordbruks- og skogbruksvirksomhet. Det skiller seg fra et vanlig regnskap på flere måter og det kreves spesialisert kunnskap og erfaring for å sikre regnskap i samsvar med gjeldende lover og regler. Som regnskapsfører med ekspertise innen landbruksregnskap, er det vår oppgave å veilede deg gjennom denne komplekse delen av virksomheten som regnskapet er, og sikre at din virksomhet er godt rustet for suksess. 

Å forstå forskjellene mellom landbruksregnskap og vanlig regnskap er avgjørende for å sikre korrekt rapportering og skatteplikt. Landbruksvirksomheter har unike aspekter, som sesongmessige inntekter og kostnader, avskrivning av landbruksutstyr og komplekse skatteregler knyttet til eiendomsbesittelse. Vår ekspertise i landbruksregnskap gjør oss i stand til å håndtere disse utfordringene effektivt og sikre at din virksomhet drives i samsvar med gjeldende regelverk. For mer informasjon besøk Norges Bondelag sine hjemmesider her.

Vår regnskapsføringspraksis tilbyr en rekke tjenester spesifikt utformet for jordbruks- og skogbrukskunder. Fra bokføring av transaksjoner og utarbeidelse av årsregnskap til skatteberegning og rådgivning, er vi din pålitelige partner gjennom hele regnskapsprosessen. Vi står for nøyaktighet, og sikrer at regnskapet  samsvarer med det offentliges krav, mens vi frigjør din tid til å fokusere på kjernen i din virksomhet.

Årsoppgjøret er en viktig del av landbruksregnskapet, og det gir et øyeblikksbilde av virksomhetens økonomiske helse. Vår ekspertise i årsoppgjør sikrer nøyaktighet og fullstendighet i rapporteringen, samtidig som vi identifiserer muligheter for forbedring og effektivisering av virksomhetens finansielle prosesser.

Skatteplikten for landbruksvirksomheter kan være kompleks, med spesifikke regler for inntektsrapportering, fradrag og skattefordeler. Vår erfaring med ligningspapirer gjør oss i stand til å navigere gjennom disse kravene og sikre at din virksomhet maksimerer skattefordelene mens du oppfyller alle juridiske krav.

Behandlingen av lønn for ansatte i landbruksvirksomheter krever spesiell oppmerksomhet på grunn av sesongmessige variasjoner og tillegg for spesifikke oppgaver. Vi sørger for at lønnsprosessen er korrekt utført, inkludert riktig beregning av overtid, feriepenger og andre viktige elementer.

Vår rolle som regnskapsfører går langt utover bare tall. Vi er din partner for virksomhetsvekst, og vi tilbyr omfattende rådgivningstjenester for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger for din virksomhet. Fra strategisk planlegging til budsjettering og kostnadskontroll støtter vi din virksomhet gjennom hvert trinn av dens utvikling.

Regnskapsføring er kjernen i vår virksomhet, og vi tar vårt ansvar svært alvorlig. Vår ekspertise i landbruksregnskap gjør oss i stand til å håndtere selv de mest komplekse regnskapsutfordringene med profesjonalitet.

Sjekkliste for deg som skal levere et landbruksregnskap

  • Dokumentasjon av inntekter og utgifter: Husk å samle alle relevante dokumenter som kvitteringer, fakturaer, bankutskrifter osv. for å dokumentere inntekter og utgifter knyttet til landbruksvirksomheten.
  • Spesifikasjon av inntekter og kostnader: Du må huske å kategorise inntekter og kostnader på en måte som er spesifikk for landbruksvirksomheten, inkludert områder som avlinger, dyrehold, maskiner og utstyr, arbeidskostnader med mer.
  • Avstemming av bankkonti: Sørg for at bankkontoutskriftene stemmer overens med regnskapspostene og at eventuelle avvik blir undersøkt og korrigert.
  • Vurdering av skatteforpliktelser: Gjør en gjennomgang på oppdaterte skatteregler som er spesifikke for landbruksvirksomhet, inkludert avskrivninger, investeringsfradrag og eventuelle skattefordeler.
  • Håndtering av sesongmessige variasjoner: Ta hensyn til sesongmessige variasjoner i inntekter og kostnader når du utarbeider regnskapet, og bruk gjennomsnittsverdier hvis nødvendig, og i samsvar med lover og regler, for å jevne ut effekten av sesongmessige svingninger.
  • Korrigering av feil og unøyaktigheter: Gjennomgå regnskapet nøye for feil eller unøyaktigheter, og sørg for å korrigere dem før levering.
  • Overholdelse av regnskapsstandarder: Sørg for at regnskapet er i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og krav fra relevante organer.
  • Profesjonell gjennomgang: La regnskapet gjennomgås av en profesjonell regnskapsfører eller revisor før det leveres for å sikre at du har overholdt det gjeldende regelverket.

Denne sjekklisten hjelper deg å sikre at landbruksregnskapet er grundig forberedt og leveres i samsvar med gjeldende standarder og regler.

Landbruksregnskap er en spesialisert disiplin som krever ekspertise og erfaring for å sikre nøyaktig rapportering og oppfyllelse av skatteforpliktelser. Som din pålitelige regnskapsfører tilbyr vi skreddersydde tjenester som dekker alle aspekter av landbruksregnskapet, fra bokføring og årsoppgjør til likningspapirer og rådgivning. Ønsker du å lese mer om hva vi kan tilby, klikk her. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å lykkes.

Nyheter og aktuelt

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024.
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og…

Andre frister- og notiser

Betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift 15. mai

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift termin 2 er satt til 15. mai 2024.

Forskuddsskatt upersonlige foretak 15. april.

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt termin 2 for upersonlige foretak er satt til 15. april 2024.