Forskuddsskatt personlige skatteytere 17. juni

Forskuddsskatt personlige skatteytere 17. juni

Frist for betaling forskuddsskatt termin 2 personlige skatteytere er satt til 17. juni 2024.

Nyheter og aktuelt

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024.
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og…

Andre frister- og notiser

Betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift 15. juli

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift termin 3 er satt til 15. juli 2024.

Forskuddsskatt personlige skatteytere 17. juni

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt personline skatteytere er satt til 15. mars