Digital selskapsetablering – en sammenhengende tjeneste for registering av aksjeselskap

Digital selskapsetablering – en sammenhengende tjeneste for registering av aksjeselskap

Tjenesten «Digital selskapsetablering» ble lansert den 13. november 2023. Tjenesten er kommet på plass etter et samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå registrere sin bedrift enklere i nettbanken eller i sitt regnskapsprogram – i en tjeneste de kjenner fra før, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene. 

Det er en kjensgjerning at det har vært en tidkrevende prosess å starte et aksjeselskap. I tre separate prosesser og med lange saksbehandlingstider i flere ledd, har man måttet stifte selskapet i Altinn (eller på annet vis), opprette selskapets kundeforhold i banken og registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. 

Nå legges tjenesten i en flate alle kjenner og er på fra før: Hos banken, etablerertjenester, i regnskapsprogram og lignende. Tjenesten er sammenhengende, hvilket betyr at alt skjer der man velger å starte prosessen. 

– Regnskap Norge er glade for at prosessen med å etablere og registrere mange nye virksomheter nå fullt ut kan gjennomføres i brukerens egen foretrukne brukerflate. Det er også et viktig signal at næringsministeren selv uttaler at det som tidligere kunne ta 30 dager, nå skal kunne gjøres ned mot 24 timer, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. 

Tiltaket er en del av DSOP – OPS-samarbeidet mellom finansnæringen og offentlig sektor. Hovedmålet med prosjektet har vært å legge til rette for realisering av en sammenhengende generisk tjeneste for etablererfasen i livshendelsen «starte og drive en bedrift» for henholdsvis aksjeselskap med kontantinnskudd og enkeltpersonforetak. Deretter er den utviklet av Brønnøysundregistrene, og står nå klar for å ta imot aktører som ønsker å koble seg på. De tre første aktørene på tjenesten er Sparebank 1, Folio og DNB. 

Regjeringen har uttalt at næringslivets kostnader når det gjelder utfylling av offentlige skjemaer, skal reduseres med 11 milliarder kroner innen 2025. Digital selskapsetablering er et av flere tiltak, trenger du rådgivning i forbindelse med en etablering? Se mer her! 

For mer informasjon se gjerne på Regnskap Norge sin hjemmeside!

Nyheter og aktuelt

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024.
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og…

Andre frister- og notiser

Betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift 15. mai

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift termin 2 er satt til 15. mai 2024.

Forskuddsskatt upersonlige foretak 15. april.

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt termin 2 for upersonlige foretak er satt til 15. april 2024.