Årsberetning og noter til Regnskapsregisteret

Årsregnskap med noter

Alle aksjeselskaper skal i tilllegg til å sende inn likningsdokumenter til skatteetaten også sende inn Regnskap med årsberetning og noter til Regnskapsregisteret.

På samme måte som for likningspapirene, er dette i stor grad samme arbeide å utføre for alle små bedrifter og vi har også her en fast pris for en ferdig «pakke»

Årsregnskap med noter: Fastpris kr 3 282 eks mva kr 4 101 inkl mva

office-2717006_1280