Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert – en viktig rolle i omstillingen.

Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert - en viktig rolle i omstillingen.

Regnskap Norge ønsker å ha en ledende rolle i det grønne skiftet til en sirkulær økonomi. Vi har også søkelys på grønn omstilling internt – og da er Miljøfyrtårn-sertifisering et naturlig mål å jobbe mot.

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten 2020. Ved bruk av en rekke kriterier fikk vi et konkret verktøy for å måle vårt miljøarbeid. Høsten 2023 bestod vi resertifiseringen. 

Sertifiseringskriteriene dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi har også blitt vurdert på spesifikke bransjekriterier. Arbeidet med sertifiseringen har vært en lærerik prosess, og en viktig bevisstgjøring rundt hvilke tiltak som gir størst effekt og på hvilke områder vi kan forbedre oss.

En kontinuerlig prosess

Arbeidet med fokus på bærekraft og miljø stopper ikke opp etter mottatt sertifisering. Å jobbe med bærekraft er en kontinuerlig prosess og vi vil arbeide systematisk i vårt arbeid med å nå våre miljømål.

Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer at man årlig må levere en status på miljøarbeidet dokumentert i en klima- og miljørapport. I tillegg til dette må man gjennom en re-sertifisering hvert tredje år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Bli med!

Regnskap Norge ønsker å inspirere alle sine medlemmer og samarbeidspartnere til å være med på det grønne skiftet.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Nyheter og aktuelt

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Ingen skatt på strøm fra solceller i private hjem for inntektsåret 2023

Skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes med sikte på særregler fra 2025.
Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024.
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og…

Andre frister- og notiser

Betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift 15. mai

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift termin 2 er satt til 15. mai 2024.

Forskuddsskatt upersonlige foretak 15. april.

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt termin 2 for upersonlige foretak er satt til 15. april 2024.