Vi tilbyr tjenester for landbruksvirksomhet,

skogbruksvirksomhet og forretningsvirksomhet

Kontakt oss

For de som ikke har fått utkast til likningspapirer, vil papirene bli ferdige innen utsatt frist 20/8.

For å begrense spredning av smitte av coronavirus og andre smittsomme sykdommer, vil vi motta bilag etter nærmere avtale.

Kontoret er betjent, men vi begrenser antall personer som oppholder seg her samtidig, holder avstand og har håndsprit godt tilgjengelig i lokalene.

Alle avtaler MÅ forhåndsbookes primært på e post! 

Besvarelse og oppfølging av e posthenvendelser vil prioriteres fremfor telefonhenvendelser for at vi skal kunne levere regnskap rapporter og oppgaver med forsvarlig kvalitet innen de fastsatte tidsfrister!

Møter vil fortsatt avholdes elektronisk.

Vi følger løpende med på rådene fra myndighetene og ønsker å være i forkant og være føre var og unngå mer dramatiske tiltak og konsekvenser.

Hjelpeskjemaet for årsoppgjør kan hentes ned her eller sendes på e post til de som ønsker det.

Årsmøtedato er satt til 3/6 kl 16:00.

Vi ber om å få påmelding så tidlig som mulig og senest den 27/5  via e post, kontaktskjema eller via Facebooksiden vår.

Møtet vil bli avholdt digitalt, på Teams.

Systemløsninger